Motivatie

Home/Motivatie

Motivatie

Werk maakt gelukkig, of niet?

De meeste mensen werken om geld te verdienen om zo hun vaste lasten te kunnen betalen en een centje opzij te kunnen leggen voor later.

Maar maakt werken wel zo gelukkig?

Psychologen noemen geld en andere belonende prikkels extrinsieke motivatie omdat ze van buiten de persoon komen. In dit geval is een salaris ontvangen de motivatie om te gaan werken. Een ander voorbeeld is de motivatie om een diploma te halen zodat je meer kansen krijgt op de arbeidsmarkt.

Mensen kunnen ook intrinsieke motieven hebben om te werken, namelijk die vanuit de persoon zelf ontstaan. Bijvoorbeeld als je een zelfstandige activiteit wilt starten waar je je passie in kwijt kunt en waarbij je jouw unieke idee in de wereld zet. Dit heeft dan betrekking op de activiteit zelf, ongeacht externe beloningen of straf.

Een interessante theorie over motivatiepsychologie is de Zelfdeterminatietheorie. Hierin wordt verondersteld dat mensen van nature proactief hun omgeving vormgeven en dat deze activiteit gericht is op groei en integratie. Hierbij is het van belang dat men zich in een stimulerende omgeving bevindt die tegemoetkomt aan 3 basisbehoeften, namelijk de behoefte Autonomie om vrij te kunnen handelen en niet onder druk te staan, aan Competentie zodat men zich bekwaam voelt om een gewenst resultaat neer te zetten en aan Verbondenheid als wens om positieve relaties met anderen op te bouwen. Wordt aan deze 3 behoeften voldaan zal de werknemer goed functioneren en groeien.

Gedurende de jaren dat ik als loopbaancoach werkzaam ben was de aanleiding van de cliënt om een loopbaantraject aan te gaan vaak een gebrek aan zingeving en uitdaging (competentie), conflicten met de leidinggevende of de bedrijfscultuur (verbondenheid) en de scheve balans tussen werk en privé (autonomie) waarbij men nog nauwelijks tijd en energie had voor gezin en hobby’s. In deze situaties kampten verschillende cliënten met een burn-out omdat de eisen die gesteld werden aan de job niet overeenkwamen met hun persoonlijke wensen en behoeften.

Heb je ook het gevoel dat je onvoldoende tot je recht komt in je job, ben je je motivatie verloren en wil je ontdekken waar jij nood aan hebt om goed te functioneren? Bel of mail dan voor een gratis kennismakingsgesprek waarbij we al jouw wensen op een rijtje zetten.

Laat een reactie achter