Loading...

Missie en Visie

Walk your Way is opgericht in 2009 en geeft loopbaanbegeleiding, wandelcoaching en personal coaching.  Vanuit de waarden respect, authenticiteit en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid is de visie gevormd dat ieder mens zelf kan kiezen voor zijn eigen ontwikkeling en daardoor zijn eigen unieke weg kan bewandelen.

Walk your Way werkt aan processen van bewustwording en het bevorderen van zelfsturing op basis van individuele coachingstrajecten.
Samen met de cliënt wordt een voorstelling gemaakt van de te behalen resultaten en de weg waarlangs die bereikt kunnen worden. Daarbij wordt aangesloten bij de ervaringen en de beleving van de cliënt, met dit als vertrekpunt voor ontwikkeling.

De missie van Walk your Way is de bijzondere talenten van mensen naar boven halen en ze motiveren en inspireren om díe dingen in werk en leven te gaan doen die écht bij hun passen.

Mensen bewust maken van de keuzes die zij zélf kunnen maken en om authenticiteit te helpen (her)vinden om op basis daarvan de richting te kunnen bepalen voor de verdere levensloop.

Een mens is immers het meest gelukkig, gemotiveerd en succesvol als hij zijn talenten en kwaliteiten in zijn werk kan inzetten en ontwikkelen, om zo zijn unieke bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren. Dit komt zowel ten goede aan de individuele medewerker als de organisatie waarin hij werkzaam is.

Door eigen levenservaring en deskundigheid gedreven, helpt Walk your Way je weer regisseur te worden van je eigen loopbaan en lifebalance.

De doelstellingen van Walk your Way zijn:

  • Motivatie koppelen aan innerlijke drijfveren en passie.
  • Autonomie, authenticiteit en het maken van weldoordachte keuzes.
  • Vrijheid in denken, doen en handelen.
  • Diepgang in werk dat écht bij je past.
  • Persoonlijke zingeving en waardetoekenning aan leven en loopbaan.
  • De regie van je eigen leven en loopbaan weer in handen nemen.

Walk Your Way

LOOPBAANCOACHING

Wil je meer informatie bel naar + 32 470 410 956 of meld je gelijk aan via onderstaand aanmeldingsformulier.

AANMELDEN